Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
ระบบบริหารงานเจ้าหนี้

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ระบบบริหารงานเจ้าหนี้ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า

   ระบบบริหารงานเจ้าหนี้สำหรับร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ในระบบโปรแกรมมีข้อมูลที่ช่วยให้การบริหารจัดการเจ้าหนี้ เช่นการจ่ายชำระหนี้จากการซื้อสินค้าหรือเกิดจากค่าใช้จ่ายต่างๆภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนทางด้านการเงินด้านจ่ายได้ มีการแจ้งเตือนเอกสารครบกำหนดจ่ายชำระ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

สามารถดูรายละเอียดของเจ้าหนี้หรือตัวแทนจำหน่ายได้ ในหน้าจอค้นหาเจ้าหนี้

สามารถดูรายละเอียดของเจ้าหนี้หรือตัวแทนจำหน่ายได้ ในหน้าจอค้นหาเจ้าหนี้

 

สามารถดูประวัติเจ้าหนี้รายตัวได้

สามารถดูประวัติเจ้าหนี้รายตัวได้

 

สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือตัวแทนจำหน่ายได้

สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้กับเจ้าหนี้หรือตัวแทนจำหน่ายได้

ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ