Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/index.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
บทความวางระบบ

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

เทคโนโลยี่ของโปรแกรมที่ใช้วางระบบ ด้วยเทคโนโลยี MS.NET และสถาปัตกรรมแบบ Multi-Tier ทำให้โปรแกรมสามารถใช้งานแบบออนไลน์ได้ด้วยโปรแกรมเองไม่ต้องผ่านโปรแกรมอื่นๆ โดยการรับส่งข้อมูลแบบ XML Web Services และมีการเข้ารหัสข้อมูล ทำให้โปรแกรมสามารถทำงานแบบออนไลน์ได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เหมาะสำหรับร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสาขา และมีคลังสินค้า หลายที่ หรือผู้บริหารที่ไม่ได้อยู่สำนักงาน เพียงแค่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต ก็สามารถทำงานได้

 

เทคโนโลยีที่ใช้ในการวางระบบ

 

อ่านเพิ่มเติม...

การใช้งานออนไลน์ระหว่างสาขา

การใช้งานโปรแกรมแบบออนไลน์ระหว่างสาขา

ด้วยความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งทั้งจากสำนักงานขายและคลังสินค้าหรือโรงงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อลดปัญหาในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง การเปิดหน้าบิลที่ไม่รู้สต็อกโรงงาน การเปิด Order ให้ลูกค้าที่วางแผนกำหนดส่งได้ไม่ชัดเจนเป็นต้น  โปรแกรม Smile Account จึงถูกพัฒนาความสามารถในด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความรวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย และออนไลน์ได้ด้วยโปรแกรมเองไม่ผ่าน tools หรือเครื่องมืออย่างอื่น เช่น (TeamViewer ,Remote Control,หรืออื่นๆ ทำให้โปรแกรม Smile Account มีความรวดเร็วกว่า สะดวกมากกว่า บริหารจัดการได้ง่ายกว่า) การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อผ่าน port 80 หรือ port อื่น ด้วย Protocal http การตั้งเครื่อง Server ก็สามารถตั้งไว้ที่สำนักงานใหญ่หรือที่ Hosting ก็สามารถทำได้ เช่นกัน

 

การพัฒนา

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภาษาในการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ บวกกับการวางแผนและออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้โปรแกรมบัญชี สามารถเชื่อมต่อการใข้งานแบบออนไลน์ได้ เราจึงได้ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมให้ประมวลผลต่างๆที่เครื่อง Server การรับส่งข้อมูลระหว่าง เครื่อง Server และเครื่อง Client ก็จะเป็น XML และมีการเข้ารหัสข้อมูลและกระชับข้อมูล (Zip) ก่อนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยระบบไฟล์ต่างๆ หรือ Config ต่างๆก็จะอยู่ที่เครื่อง Server ทั้งหมด ทำให้ Admin สามารถบริหารจัดการกับบระบบได้ที่เครื่อง Server ที่เดียวเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม...

ความปลอดภัยในฐานข้อมูล

ในธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงความปลอดภัยภายใน Network (LAN) ขององค์กรเองก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความระมัดระวัง เช่นกัน ฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของโปรแกรมบัญชี ซึ่งเป็นความลับสุดยอดขององค์กรเราจึงได้ออกแบบโปรแกรมบัญชี Smile Account ให้มีการป้องกันการเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง โดยการกำหนดรหัสผู้ใช้งานของโปรแกรม ออกจากรหัสผู้ใช้ฐานข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ User ผู้ที่ไม่พึ่งประสงค์หรือผู้ที่ไม่หวังดีกับองค์กร นำโปรแกรมอื่นๆ มา connect เข้าฐานข้อมูลได้โดยตรง เพราะฐานข้อมูลเหล่านี้ เพียงแต่รู้ชื่อเครื่อง Server, รู้ชื่อ Database, รู้รหัสผู้ใช้งาน User ID, รู้รหัสผ่าน Password ก็สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ มา Login เข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง ทำให้ข้อมูล เช่น ราคาขายหรืออื่นๆ ไม่ปลอดภัย ดังนั้นลูกค้าควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เป็นลำดับต้นๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการตัดสินใจซื้อโปรแกรม

อ่านเพิ่มเติม...