Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
การใช้งานออนไลน์ระหว่างสาขา

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

การใช้งานออนไลน์ระหว่างสาขา

การใช้งานโปรแกรมแบบออนไลน์ระหว่างสาขา

ด้วยความต้องการของลูกค้าที่ต้องการให้ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งทั้งจากสำนักงานขายและคลังสินค้าหรือโรงงานให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อลดปัญหาในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง การเปิดหน้าบิลที่ไม่รู้สต็อกโรงงาน การเปิด Order ให้ลูกค้าที่วางแผนกำหนดส่งได้ไม่ชัดเจนเป็นต้น  โปรแกรม Smile Account จึงถูกพัฒนาความสามารถในด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องความรวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย และออนไลน์ได้ด้วยโปรแกรมเองไม่ผ่าน tools หรือเครื่องมืออย่างอื่น เช่น (TeamViewer ,Remote Control,หรืออื่นๆ ทำให้โปรแกรม Smile Account มีความรวดเร็วกว่า สะดวกมากกว่า บริหารจัดการได้ง่ายกว่า) การเชื่อมต่อสามารถเชื่อมต่อผ่าน port 80 หรือ port อื่น ด้วย Protocal http การตั้งเครื่อง Server ก็สามารถตั้งไว้ที่สำนักงานใหญ่หรือที่ Hosting ก็สามารถทำได้ เช่นกัน

 

การพัฒนา

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภาษาในการเขียนโปรแกรมสมัยใหม่ บวกกับการวางแผนและออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะให้โปรแกรมบัญชี สามารถเชื่อมต่อการใข้งานแบบออนไลน์ได้ เราจึงได้ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมให้ประมวลผลต่างๆที่เครื่อง Server การรับส่งข้อมูลระหว่าง เครื่อง Server และเครื่อง Client ก็จะเป็น XML และมีการเข้ารหัสข้อมูลและกระชับข้อมูล (Zip) ก่อนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว โดยระบบไฟล์ต่างๆ หรือ Config ต่างๆก็จะอยู่ที่เครื่อง Server ทั้งหมด ทำให้ Admin สามารถบริหารจัดการกับบระบบได้ที่เครื่อง Server ที่เดียวเท่านั้น

 

 

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยการเชื่อมต่อผ่าน protocal http สามารถเปลี่ยนจาก port 80 เป็น port อื่น และสามารถ config firewall ให้ตรวจสอบ port ต่างๆ ได้อีกชั้น นอกจากนั้นในส่วนของโปรแกรมบัญชี Smile Account เราได้ออกแบบให้การรับส่งข้อมูลระหว่าง เครื่อง Server และเครื่อง Client มีการเข้ารหัสข้อมูลและกระชับข้อมูลก่อนที่จะส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

รูปแบบการออนไลน์สาขา1

 

รูปแบบการออนไลน์สาขา2

 

ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ