Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
ความปลอดภัยในฐานข้อมูล

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ความปลอดภัยในฐานข้อมูล

ในธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูงความปลอดภัยภายใน Network (LAN) ขององค์กรเองก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความระมัดระวัง เช่นกัน ฐานข้อมูลที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลของโปรแกรมบัญชี ซึ่งเป็นความลับสุดยอดขององค์กรเราจึงได้ออกแบบโปรแกรมบัญชี Smile Account ให้มีการป้องกันการเข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง โดยการกำหนดรหัสผู้ใช้งานของโปรแกรม ออกจากรหัสผู้ใช้ฐานข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ User ผู้ที่ไม่พึ่งประสงค์หรือผู้ที่ไม่หวังดีกับองค์กร นำโปรแกรมอื่นๆ มา connect เข้าฐานข้อมูลได้โดยตรง เพราะฐานข้อมูลเหล่านี้ เพียงแต่รู้ชื่อเครื่อง Server, รู้ชื่อ Database, รู้รหัสผู้ใช้งาน User ID, รู้รหัสผ่าน Password ก็สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ มา Login เข้าสู่ฐานข้อมูลได้โดยตรง ทำให้ข้อมูล เช่น ราคาขายหรืออื่นๆ ไม่ปลอดภัย ดังนั้นลูกค้าควรจะให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เป็นลำดับต้นๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการตัดสินใจซื้อโปรแกรม

 

 

ความปลอดภัยในฐานข้อมูลร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ