Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/index.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
วางระบบร้านวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ในธุรกิจร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนั้น จะมีสินค้าเยอะมาก การออกแบบกลุ่มและมิติสินค้าของร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้มีโครงสร้างเป็นลำดับถูกต้องตามที่ต้องการนั้น จะทำให้ระบบวิเคราะห์รายงานต่างๆนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ตามกลุ่ม หรือมิติที่เราออกแบบได้ การค้นหาสินค้าได้อย่างรวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลสินค้า เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

ในโปรแกรมที่ใช้วางระบบสามารถออกแบบชื่อเรียกในการจัดหมวดหมู่ของสินค้าได้ตามความต้องการขึ้นอยู่กับมุมมองในการบริหารจัดการ

สามารถออกแบบชื่อเรียกในโปรแกรมเองได้

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปัจจุบันร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างจำนวนมากได้หันมาเพิ่มสายการผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้างเองเพื่อเพิ่มสินค้าให้หลากหลายและตรงกับความต้องการสำหรับลูกค้า ในส่วนของโปรแกรม Smile Account นั้น ได้มีระบบที่รองรับการใช้งานด้านการผลิตด้วย เพื่อช่วยให้ข้อมูลด้านจำนวนสินค้า และต้นทุนสินค้าที่ถูกต้องและแม่นยำ

 

กำหนดสูตรการผลิตว่าใช้สินค้าวัตถุดิบอะไรบ้าง สัดส่วนเท่าไหร่

กำหนดสูตรการผลิตว่าใช้สินค้าวัตถุดิบอะไรบ้าง สัดส่วนเท่าไหร่

 

อ่านเพิ่มเติม...

 ปัจจุบันร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้นำระบบบาร์โค้ดเข้ามาใช้งาน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการขาย ช่วยลดความผิดพลาดในเรื่องของราคาขายสินค้าและความถูกต้อง ในโปรแกรมที่ใช้วางระบบร้านวัสดุก่อสร้างนั้น รองรับระบบบาร์โค้ดได้ ตั้งแต่การพิมพ์บาร์โค้ดออกจากโปรแกรมเอง หรือจะใช้โปรแกรมพิมพ์บาร์โค้ดที่มากับเครื่องพิมพ์เช่นโปรแกรมบาร์เทนเดอร์โดยสามารถนำเอาข้อมูลสินค้าจากโปรแกรมไปใช้ได้เลย ในการทำงานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวกับสินค้า เช่นหน้าขายสินค้า หน้าเบิกสินค้า สามารถยิงบาร์โค้ดได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

สามารถออกแบบรูปแบบบาร์โค้ดเองได้

สามารถออกแบบรูปแบบบาร์โค้ดเองได้

อ่านเพิ่มเติม...

  ในปัจจุบันธุรกิจต่างๆการแข่งขันค่อนข้างสูง ทำให้เจ้าของกิจการต้องปรับตัวในเรื่องของราคาสินค้า โปรโมชั่นต่างๆ การให้บริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ความรวดเร็วในการให้บริการ การขนส่งที่รวดเร็ว รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้าด้วย ในโปรแกรมที่ใช้วางระบบร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนั้น สามารถควบคุมการขนส่งสินค้าได้ เริ่มตั้งแต่ฝ่ายขายปิดการขาย ฝ่ายขนส่งสามารถวางแผนงานการจัดส่งสินค้าได้ โดยดึงเอาข้อมูลจากการขายมาวางแผนการขนส่ง สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการขนส่งได้ สามารถติดตามสถานะการขนส่งได้ สามารถออกแบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ เป็นต้น

 

สามารถวางแผนการขนส่งโดยดึงข้อมูลมาจากการขายได้

สามารถวางแผนการขนส่งโดยดึงข้อมูลมาจากการขายได้ 

อ่านเพิ่มเติม...