Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/index.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
ติดต่อวางระบบ

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

   ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมนั้น เราควรได้ทดลองใช้งานโปรแกรมนั้นจริงๆก่อน แล้วค่อยตัดสินใจเลือกโปรแกรมนั้นมาใช้งานจริง เพราะแต่ละโปรแกรมจะมีจุดเด่นและจุดด้อยไม่เหมือนกัน เราต้องเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับธุรกิจของเรา และการใช้งานต้องเข้ากับบุุคลากรของเราด้วย ดังนั้นทางบริษัท ได้มีการให้บริการติดตั้งโปรแกรมชุดทดลองให้ลูกค้าฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ท่านต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตไว้รองรับ เพื่อทดลองการใช้โปรแกรมจริง โดยการทดสอบโปรแกรมชุดทดลองนั้น จะทดสอบผ่านระบบออนไลน์จริง และบริษัทยังมีบริการ Demo อธิบายลักษณะการทำงานของโปรแกรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา หรือตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ

 

:: สายด่วน  081-266-5902

 

Address ::
บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด                                                            Deserve Co.,Ltd.
181/3 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าก่อดำ                                               181/3 M.10,Pakordum
อำเภอแม่ลาว เชียงราย 57250                                               Mae Lao,Chiangrai 57250
โทร : 081-266-5902                                                          Tel.081-266-5902

Opening ::
วันทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์                                                Business Days : Monday - Friday
เวลาทำการ : 08.00 - 17.30 น.                                             Opening Hours : 08.00-17.30
วันหยุด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์                    Holiday : Saturday-Sunday and Public Holiday.