Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/index.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
ระบบบริหารงานขาย

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ขั้นตอนการทำงานระบบงานขาย

  ในขั้นตอนการทำงานของการขายในธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เริ่มตั้งแต่ฝ่ายการตลาด ทำการตั้งราคาขายต่างๆให้กับสินค้า โดยแยกตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น ราคาขายสด ขายเครดิต ขายตามกลุ่มลูกค้า เพื่อให้ฝ่ายขายทำงานได้สะดวกรวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ในระบบโปรแกรมมีข้อมูลต่างๆที่จะช่วยให้ฝ่ายขายและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำงานได้สะดวกขั้น เช่น สามารถเช็คประวัติของลูกค้าได้ทันที สามารถดูประวัติการขายสินค้ารายตัวหรือการดูข้อมูลสินค้าคงเหลือ แยกตามคลังสินค้าได้ เมื่อฝ่ายขายตกลงเงื่อนไขต่างกับลูกค้าและปิดการขายแล้ว สามารถระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้าไปได้ เพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดสินค้าตามเงื่อนไขที่ตกลง ช่วยลดข้อผิดพลาด สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ ในโปรแกรมมีรายงานต่างๆรองรับ เช่นรายงานรายวัน แบบสรุป หรือแบบละเอียด แยกตามเงื่อนไขต่างๆ หรือรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบต่างๆได้ และที่สำคัญในโปรแกรมสามารถเพิ่มเติมรายงานเองได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยไม่จำกัด ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เพื่อนำไปวางแผนงานในการบริหารจัดการร้านได้อย่างสะดวก สบาย บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง

 

ในระบบโปรแกรมมีการตั้งราคาขายแยกจากข้อมูลสินค้าโดยตรง เพื่อความสะดวกในการปรับเปลี่ยนราคาขายต่างๆ

การตั้งราคาขายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

 

รองรับการขายสินค้าเป็นเงินสด ผ่านบัตรเครดิต เงินโอน บัตรผ่อนชำระต่างๆ หรือขายตามเครดิตต่างๆได้

รองรับการขายเงินสด เงินผ่อน เครดิต

 

กรณีการขายเครดิต สามารถเช็คดูประวัติต่างๆของลูกค้าได้ในหน้าจอขาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขาย

สามารถเช็คดูประวัติลูกค้าได้

 ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ