Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/index.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริหาร

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ระบบข้อมูลผู้บริหารสำหรับร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า หลังจากที่วางระบบเอกสาร ระบบงานให้กับผู้ใช้งานได้ใช้โปรแกรมแล้ว ในโปรแกรมจะมีระบบประมวลข้อมูลให้สำหรับผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลได้ เพิ่มความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

สามารถดูภาพรวมของธุรกิจในรูปแบบกราฟได้

สามารถดูภาพรวมของธุรกิจในรูปแบบกราฟได้

 

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้ว่ามาจากระบบอะไรบ้าง

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ได้ว่ามาจากระบบอะไรบ้าง

 

สามารถดูยอดขายในรูปแบบของกราฟได้

สามารถดูยอดขายในรูปแบบของกราฟได้

 

สามารถดูยอดขายในรูปแบบของกราฟวงกลมได้

สามารถดูยอดขายในรูปแบบของกราฟเส้นได้

 

สามารถดูการเคลื่อนไหวของรายการในระบบเป็นรายวันได้

สามารถดูการเคลื่อนไหวของรายการในระบบเป็นรายวันได้

 

สามารถดูการเคลื่อนไหวของรายการในระบบเป็นรายเดือนได้

สามารถดูการเคลื่อนไหวของรายการในระบบเป็นรายเดือนได้

 

สามารถดูการประมาณการรับการจ่ายเงินสดได้

สามารถดูการประมาณการรับการจ่ายเงินสดได้

 

สามารถดูเอกสารครบกำหนดต่างๆในรูปแบบของปฏิทินได้

สามารถดูเอกสารครบกำหนดต่างๆในรูปแบบของปฏิทินได้

ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ