Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
ระบบบริหารงานเคลมสินค้า

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ระบบบริหารงานเคลมสินค้า

  ในธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น คงหลีกเลี่ยงการเคลมสินค้าไม่ได้ เพราะปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจค่อนข้างสูง ทำให้ร้านค้าต่างๆปรับตัวในการให้บริการ รวมถึงบริการการเคลมสินค้าด้วย ในโปรแกรมที่ใช้วางระบบร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น สินค้าโดยส่วนมากจะต้องมีการควบคุมหมายเลขเครื่อง หรือ Serial No. เพื่อความสะดวกในการเคลมสินค้า ไม่ว่าจะเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า หรือจะส่งสินค้านั้นไปเคลมกับบริษัทผู้จำหน่ายโดยตรง ทั้งการรับคืนสินค้าจากการเคลม หรือส่งสินค้าที่เคลมให้กับลูกค้า ทำให้ฝ่ายที่ทำงานด้านการเคลมสินค้าทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น และที่สำคัญคือความถูกต้อง ของสินค้าที่ทำการรับการส่งเคลม ในโปรแกรมจะตรวจสอบทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของสินค้า

 

รองรับการเปลี่ยนสินค้าหรือส่งเคลมกับบริษัทผู้แทนจำหน่าย

รองรับการเปลี่ยนสินค้าหรือส่งเคลมกับบริษัทผู้แทนจำหน่าย

 

สามารถยิง Serial No.ได้ โปรแกรมจะตรวจสอบ Serial  No.จากสินค้าที่ขายไปหรือสินค้าที่อยู่ในสต็อก

สามารถยิง Serial No.ได้

 ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ