Warning: curl_exec() has been disabled for security reasons in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/index.php on line 2

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/defines.php on line 10

Notice: Undefined index: HTTP_X_FORWARDED_FOR in /home/deservec/domains/deserve.co.th/public_html/includes/framework.php on line 11
ระบบบริหารงานจัดซื้อ

บริษัท ดีเซิร์ฟ จำกัด

ระบบบริหารงานจัดซื้อร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

  ระบบบริหารงานจัดซื้อสำหรับร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มีส่วนสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการสต็อกสินค้า บริหารงานในส่วนของเป้าการซื้อ เพราะปัจจุบันผู้แทนจำหน่ายต่างได้ออกเคมเปญต่างๆมากมาย ดังนั้นในระบบโปรแกรม สามารถทำให้ฝ่ายจัดซื้อทำงานได้ง่ายขึ้น เช่น ดูประวัติการซื้อต่างๆได้ทั้งเจ้าหนี้รายตัว หรือเทียบกับเจ้าหนี้รายอื่น ทำให้ฝ่ายจัดซื้อมีข้อมูลในการเจรจากับผู้แทนจำหน่ายได้ถูกต้อง สามารถบริหารจัดการสต็อกได้ โดยดูประวัติการขาย อัตราการขายตามช่วงเวลา ของปีก่อนหน้าประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง เช่นตัวอย่างต่อไปนี้

 

ก่อนการสั่งซื้อสามารถวิเคราะห์จุดสั่งซื้อของสินค้าได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจสังซื้อสินค้า

สามารถวิเคราะห์จุดสั่งซื้อของสินค้าได้

 

สามารถดูประวัติการซื้อสินค้ากับเจ้าหนี้รายตัวหรือตัวแทนจำหน่ายรายอื่นๆได้

สามารถดูประวัติการซื้อสินค้า

 

ดูประวัติการขาย อัตราการขายตามช่วงเวลา ของปีก่อนหน้า

ดูประวัติการขาย อัตราการขายตามช่วงเวลา ของปีก่อนหน้า

 ในโปรแกรมยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ช่วยให้การทำงานได้ง่ายขึ้น สำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองใช้โปรแกรมก่อนได้ เพื่อประหยัดเวลาและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรายังมีการอธิบายลักษณะการทำงานของระบบพร้อมทั้งให้คำปรึกษาต่างๆตอบข้อชัดถาม ก่อนที่จะตัดสินใจ